ORNOX Invest, s.r.o.
Michalská 9, 81103 Bratislava, Slovakia

Kontaktujte ORNOX Invest


O R N O X I n v e s t , s.r.o.


Michalská 9
81103 Bratislava
Slovakia


PREVÁDZKA, EXPEDÍCIA, MALOPREDAJ
ornoxinvest@ornoxinvest.sk


KOORDINÁTOR (ZMLUVNÍ PARTNERI, CENOTVORBA)
Júlia Prídavková
jpridavkova@ornoxinvest.sk
Tel: 0945 449 892


KONATEĽ SPOLOČNOSTI
Mgr. Martin Novotný
ornoxinvest@ornoxinvest.sk
Tel: 0907 791 861