Cenník - kameňolom Podbranč

Cenník kameniva 2023

Drvené kamenivo

Cenník kameniva na rok 2024 zverejníme čoskoro

Odbyt - zmluvní odberatelia

Mgr. Martin Novotný
email: lompodbranc@gmail.com

Júlia Prídavková
tel.: 0945 449 892
email: lompodbranc@gmail.com

Obchodné podmienky:
Dodacia parita: EXW Podbranč (Incoterms 2000)
Platnosť cenníka od: 1. máj 2023

Normy:
EN 13242: Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierkom staviteľstve a pri výstavbe ciest.
EN 12620: Kamenivo do betónu.
EN 13139: Kamenivo do malty.
EN 13043: Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch.

Prevzatie odpadov

Odbyt - zmluvní odberatelia

Mgr. Martin Novotný
email: lompodbranc@gmail.com

Júlia Prídavková
tel.: 0945 449 892
email: lompodbranc@gmail.com

* Bitúmenové zmesi iné, ako uvedené v 17 03 01 O, bez dechtu

O kategorizácii dovezeného odpadu rozhodne zodpovedný pracovník Ornox Invest s.r.o. Zmiešané odpady budú účtované v cene najdrahšej kategórie nachádzajúcej sa v predmetnej dodávke odpadov