Kameňolom Podbranč

Ťažba stavebného kameňa a výroba drveného kameniva

Výrobky

Netriedený a triedený lomový kameň – štrkodrviny a štrky frakcií 0/16, 0/32, 0/63, 16/32, 32/63, 63/125. 

Presné drviny frakcií 0/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/16, 16/32 EN 13242 – Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierkom staviteľstve a pri výstavbe ciest. 

EN 12620 – Kamenivo do betónu.
EN 13139 – Kamenivo do malty.
EN 13043 – Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch.

Geografické umiestnenie

Obec Podbranč, okres Senica, Trnavský samosprávny kraj. Kameňolom je ideálne situovaný pre zásobovanie širšieho okolia: Senica, Myjava, Skalica, Holíč, Stará Turá a Juhomoravského kraja (ČR) : Hodonín, Uherské Hradiště až Brno.

Charakteristika suroviny a zásoby

Usadená hornina – druhohorný vápenec. Objemová hmotnosť 2 681 až 2 702 kg/m3. Chemizmus : CaO 35,81 – 42,22 %, MgO 1,00 – 3,99 %, SiO2 4,09 – 23,57 %, Al2O3 0,83 – 7,70 %, Fe2O3 1,02 – 3,30 %.
Objem zásob k 31.12.2009 výkaz Geo (MŽP) 3-01 Voľné zásoby: 634 000 m3 Viazané zásoby: 252 000 m3