Kontakt - ORNOX Invest

Kontaktujte nás

PREVÁDZKA, EXPEDÍCIA, MALOPREDAJ

lompodbranc@gmail.com

KOORDINÁTOR (ZMLUVNÍ PARTNERI, CENOTVORBA)

Júlia Prídavková
tel.: 0945 449 892
email: lompodbranc@gmail.com

KONATEĽ SPOLOČNOSTI

Mgr. Martin Novotný
email: lompodbranc@gmail.com

Fakturačné a firemné údaje

ORNOX Invest, s.r.o., Križovatka 920/20
969 01 Banská Štiavnica

Obchodný register OS Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.: 118994/B,

IČO: 36 791 296
IČ DPH: SK2022394792

Prevádzka : Lom Podbranč, č.290, 906 41 Podbranč